To czym się zainteresujesz, stajesz się myślą wśród myśli, aż do świadomości która jest spowodowana zainteresowaniami. Im więcej wszystkim się interesujesz, tym o tym masz większe pojęcie. Ważne odczuwać i się uspakajać wspomnieniami nad światem i utrzymaniem.